MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Nejmodernější síťové a vývojové nástroje poskytují výraznou podporu pro CNC prostředí NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Výběr servo-systému

Navolením konfigurace stroje a zadáním jeho specifikace můžete vybrat servomotor, který bude výrobnímu stroji nejlépe vyhovovat.

Design obrazovky

Při návrhu zákaznicky specifických aplikací vás zásadním způsobem podpoří nejmodernější vývojové nástroje.

Školicí nástroj/podpora uživatele

NC Trainer2 plus je progresivní vývojový nástroj, který simuluje ovládací menu řídicích jednotek CNC firmy Mitsubishi a jejich obráběcích programů. Použijte tento nástroj k výuce obsluhy CNC nebo přezkoušení obráběcích programů.

Nastavení NC parametrů

Parametry pro řídicí jednotku CNC a obráběcí stroj se mohou pohodlně editovat na počítači PC.

Naladění servo-systému

Parametry servo-systému lze měřením a analýzou charakteristiky stroje automaticky optimalizovat.

Přenos dat

Spojí-li se počítač přes Ethernet s větším počtem řídicích jednotek CNC, mohou se datové sady CNC strojů spouštět přes Windows Explorer počítače PC.

Vzdálený monitoring

S využitím podnikové datové sítě je možné z jakéhokoliv místa sledovat stav CNC strojů.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Na obrazovce PC je možné zobrazit stejný obsah, jako na CNC stroji. Přes PC tak získáte plný přístup k jednotce CNC při použití stejného rozhraní HMI (Human Machine Interface) jako je standardní obrazovka CNC.