A6CON4

PLC Propojení pro I/O-moduly jako A6CON-1 s kabelovou zásuvkou 45°

FA-MOD PLC: Další příslušenství

SeriesCOMMON
TypeCONNECTOR
Compatible DeviceIQ-R, Q, L

Shoda

CECOMPLIANT
EACCOMPLIANT

Product Packaging

Cardboard (g)0
Other paper (g)0
Aluminum (g)0
Steel (g)0
Styrofoam (g)0
Other plastic (g)2
Wood (g)0
Glass (g)0
Others (g)0

Prostředí

REACH Limit ExceededNO
Dangerous Goods RegulationsNO
RoHS ComplianceCOMPLIANT
WEEEB2B