Rozšiřovací v/v

Oba druhy rozšiřovacích v/v (s nebo bez integrovaného napájecího zdroje) se dodávají s různým počtem vstupů a výstupů a v různých konfiguracích.