MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Toto rozšiřovací vybavení umožňuje připojení k datové síti CC-Link a Ethernet nebo poskytuje sériová rozhraní RS232C nebo RS485.