Datové sítě MELSEC

Datové sítě MELSEC – začátek průmyslové revoluce. Systém MELSEC reaguje na požadavky na průmyslové sítě a optimalizuje celý systém tím, že poskytuje takové služby, které výrobní zařízení vyžaduje. K nim patří výměna dat a řízení s vysokou rychlostí, přenos vysokých objemů dat, flexibilní kabelové připojení, jednoduché uvedení do provozu a údržba.

CC-Link IE TSN

Otevřená integrovaná síť založená na Ethernetu umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi systémem IT a výrobní úrovní.

CC-Link IE Control

Tato datová síť určená k propojení řídicích jednotek umožňuje rychlou komunikaci a výměnu velkých objemů dat. Komunikační návaznost není přitom přerušena vrstvami.

CC-Link IE Field

Tato vysokorychlostní průmyslová komunikační sběrnice sahá od v/v úrovně až k PLC řízení a pro přizpůsobení k nejrůznějším konfiguracím systému poskytuje flexibilní koncept kabelového propojení.

CC-Link

Pomocí této vysokorychlostní průmyslové komunikační sítě lze přenášet jak řídicí data, tak také informační údaje.

Ethernet

Tato datová síť s vysokým výkonem propojuje oddělení v rámci výrobních provozů.

SSCNET

U této vysoce výkonné datové sítě pro pohybové a servořízení se pro přenosy používá kabel se skleněnými vlákny. Síť je proto imunní proti elektromagnetickému rušení a data lze přenášet vysokou rychlostí na velkou vzdálenost.

Karty rozhraní pro PC

Zásuvná karta do PC, která umožňuje přímé připojení na CC-Link IE nebo CC-Link.

Ostatní datové sítě

Pro přizpůsobení k vaší konfiguraci systému je k dispozici velký výběr ostatních datových sítí.

Ultratenké I/O

NZ2FT, nové ultratenké vzdálené I/O moduly je spolehlivé, cenově výhodné a kompaktní řešení I/O. Výhody: - Prostorově úsporná a jednoduchá konfigurace - Snížené prostoje a náklady na údržbu - Integrovaný webový server pro nastavení - Odnímatelné svorky PUSH-IN

Zapisovač dat BOX data logger

Zapisovač dat BOX data logger NZ2DL představuje samostatné řešení pro záznam dat na kartu CF. Nashromážděná data je kromě toho možné předat dále na souborový server nebo poslat e-mailem.
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.