MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Datové sítě MELSEC – začátek průmyslové revoluce

Systém MELSEC reaguje na požadavky na průmyslové sítě a optimalizuje celý systém tím, že poskytuje takové služby, které výrobní zařízení vyžaduje. K nim patří výměna dat a řízení s vysokou rychlostí, přenos vysokých objemů dat, flexibilní kabelové připojení, jednoduché uvedení do provozu a údržba.
Otevřená integrovaná síť založená na Ethernetu umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi systémem IT a výrobní úrovní.

Ultratenké I/O

NZ2FT, nové ultratenké vzdálené I/O moduly je spolehlivé, cenově výhodné a kompaktní řešení I/O. Výhody: - Prostorově úsporná a jednoduchá konfigurace - Snížené prostoje a náklady na údržbu - Integrovaný webový server pro nastavení - Odnímatelné svorky PUSH-IN
Tato datová síť určená k propojení řídicích jednotek umožňuje rychlou komunikaci a výměnu velkých objemů dat. Komunikační návaznost není přitom přerušena vrstvami.
Tato vysokorychlostní průmyslová komunikační sběrnice sahá od v/v úrovně až k PLC řízení a pro přizpůsobení k nejrůznějším konfiguracím systému poskytuje flexibilní koncept kabelového propojení.
Pomocí této vysokorychlostní průmyslové komunikační sítě lze přenášet jak řídicí data, tak také informační údaje.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Tato datová síť s vysokým výkonem propojuje oddělení v rámci výrobních provozů.

SSCNET

U této vysoce výkonné datové sítě pro pohybové a servořízení se pro přenosy používá kabel se skleněnými vlákny. Síť je proto imunní proti elektromagnetickému rušení a data lze přenášet vysokou rychlostí na velkou vzdálenost.

Karty rozhraní pro PC

Zásuvná karta do PC, která umožňuje přímé připojení na CC-Link IE nebo CC-Link.

Ostatní datové sítě

Pro přizpůsobení k vaší konfiguraci systému je k dispozici velký výběr ostatních datových sítí.

Zapisovač dat BOX data logger

Zapisovač dat BOX data logger NZ2DL představuje samostatné řešení pro záznam dat na kartu CF. Nashromážděná data je kromě toho možné předat dále na souborový server nebo poslat e-mailem.