MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Otevřená integrovaná síť založená na Ethernetu umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi systémem IT a výrobní úrovní.
Modul CC-Link IE TSN lze provozovat buď jako hlavní nebo lokální stanici. Komunikace s řízením, který vyžaduje výkon v reálném čase, a komunikace TCP/IP lze kombinovat, což maximalizuje výkon a funkčnost CC-Link IE TSN.

Kombinujte řízení v reálném čase a komunikaci TCP/IP

Díky podpoře standardního ethernetu můžete použít celou řadu síťově kompatibilních zařízení a diagnostického softwaru k vytvoření integrované síťové infrastruktury, se snadnou údržbou. Výměna dat přes Ethernet, která podporuje komunikaci TCP/IP, jako jsou informace shromažďované a analyzované perifernímu zařízeními a systémy IT, lze kombinovat na stejné lince s komunikací CC-Link IE TSN pro řízení v reálném čase.

Snadná výměna podřízených (slave) zařízení

Síťové parametry uložené v modulu CPU jsou automaticky distribuovány do podřízených (slave) modulů, když je síť inicializována a když se dříve odpojené stanice vrátí do sítě. Po výměně podřízených (slave) zařízení není nutné individuální zadávání parametrů do jednotlivých stanic.