MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Na tento modul MODBUS se mohou připojit zařízení, která jsou kompatibilní s protokolem MODBUS jako jsou např. regulátory teploty nebo měřicí přístroje.