MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zásuvná karta do PC, která umožňuje přímé připojení na CC-Link IE nebo CC-Link.