MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Tento komplexní softwarový balík nabízí jednotné vývojové prostředí pro různá automatizační řešení. Slouží například k programování PLC, přístrojů pro řízení pohybů (Motion Control) a grafických operátorských panelů.

Integrovaný FA software

iQ Works je integrovaná softwarová suite, ve které jsou sdruženy programy GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 a FR Configurator2, které jsou třeba pro programování automatizačních produktů Mitsubishi Electric. Integrace softwaru je podporována pomocí navigátoru, který funguje jako snadno ovladatelné, grafické rozhraní mezi uživatelem a centrální konfigurací systému. Další usnadnění je zajištěno použitím systémových návěští a parametrů přesahující rámec projektu. Výhody výkonné, integrované softwarové suity spočívají ve zjednodušení vývoje systému díky podstatně menší náročnosti při opakujících se úkolech, minimalizaci zdrojů chyb a s tím spojenému snížení celkových provozních nákladů.

Konfigurační nástroj na systémové úrovni na grafické bázi, který usnadňuje vývoj systému tím, že umožňuje jeho vizuální zobrazení. Kromě toho disponuje znaky správy systému, jako jsou systém překračující parametrování a návěští, a čtení bloků dat projektů.

GX Works3 – Programovací software pro PLC řízení

GX Works3 je nejnovější generace programovacího softwaru a softwaru pro údržbu od Mitsubishi Electric, který byl speciálně vyvinut pro PLC řady MELSEC iQ-R. Obsahuje řadu nových vlastností, jako je např. na grafice založená konfigurace systému, integrovaný set-up pro motion control (řízení pohybu), podporu více jazyků a nabízí vývojářské prostředí s intuitivním ovládáním.

GT Works3 – Grafický software pro GOT

Tento software pro vytváření obrazovek pro grafické ovládací přístroje (GOT) je charakteristický třemi hlavními vlastnostmi—jednoduchost, grafický vývoj a snadné ovládání—které umožňuje vytváření grafických obrazovek v několika málo krocích.

MT Works2 – Programovací software pro motion controller

Tento software pro vývoj a údržbu pro motion control nabízí intuitivní, graficky založené programování a digitální simulátor osciloskopu.

RT ToolBox3 – Programovací software robotů

Programovací software robotů podporuje různé vývojářské kroky, od programování až po komisionování, vyhodnocení a údržbu. Kromě toho je realizovaná preventivní údržba, pro kterou je využíván integrovaný 3D simulátor robota.

FR Configurator2 – Programovací software frekvenčních měničů

Tento software usnadňuje parametrování a údržbu frekvenčních měničů. Parametry možné bez problému registrovat a jejich výstup je možný na více frekvenčních měničích. Současně může být pomocí dialogového okna prováděna aktivace PLC funkcí.