MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Flexibilní a kompaktní. To usnadňuje nalezení vhodného řešení pro velkou oblast automatizačních úloh

Díky její flexibilitě a mimořádné uživatelské přívětivosti může série MELSEC L přinést vašemu výrobnímu zařízení další zlepšení a vývoj. U zrodu série MELSEC L stála v popředí naše výrobní tradice "Monozukuri" (výrobní umění), důvěryhodná technologie a spolehlivost. Tato koncepce se také vztahuje na instalaci a provoz.

Modulární řídicí jednotka bez základní sběrnice

Mitsubishi představuje sérii L jako výkonnou ale kompaktní modulární řídicí jednotku, která má v CPU standardně integrováno velký počet funkcí. Díky vynikajícímu poměru náklady/užitek a velké uživatelské přívětivosti je tato jednotka PLC ideální pro nasazení v aplikacích středního rozsahu.

Velká flexibilita systému

Koncepce série L, která nepočítá se základní sběrnicí zajišťuje vysokou flexibilitu systému při minimálních prostorových nárocích. Architektura s jednou procesorovou jednotkou – Single CPU – zahrnuje integrovaná síťová rozhraní Ethernet a mini-USB, jednu zásuvnou pozici pro paměťové karty SD/SDHC určené pro program a sběr dat i 24 digitálních v/v pro jednoduché, rychlé čítací a polohovací úlohy.

Vedle těchto integrovaných funkcí je možné CPU doplnit až o 10 rozšiřovacích a speciálních modulů pro přídavné digitální a analogové v/v, rychlé čítače, komunikační rozhraní, jednoduché pohybové funkce (Simple Motion), polohování a další.

Díky kompaktní velikosti, snadné rozšiřitelnosti, připravenosti k síťovému provozu a množství výkonných integrovaných funkcí je série L zajímavá nejen pro autonomní stroje, ale také pro síťově propojené stanice v rozsáhlých aplikacích.

Data logging

Integrovaná funkce pro sběr a ukládání dat – data logging – umožňuje shromažďovat informace hledání chyb, posuzování výkonnosti i jiné účely. Všechny funkce pro data logging je možné v rámci konfiguračního programu nastavit krok za krokem pomocí průvodce. Program GX LogViewer umožňuje snadno pochopitelným způsobem vyhodnocovat nasbíraná data.

USB a Ethernet jako standard

Jak USB 2.0, tak také rozhraní Ethernet lze využívat přímo na místě instalace jednotky PLC. Rozhraní Ethernet umožňuje přímé připojení pomocí kříženého nebo nekříženého kabelu LAN a nevyžaduje konfiguraci PLC nebo připojeného PC (patent přihlášen).

Programovací software budoucnosti

Nástroj GX Works2 představuje příští generaci programového vybavení pro údržbu a programování PLC a dokonale se hodí i pro sérii L. S funkcemi pro rychlé uvedení systému do provozu a omezení prostojů, s vylepšenou účinností programování a vysokou mírou spolehlivosti přispívá GX Works2 k podstatnému snížení celkových nákladů.

Moduly CPU

Moduly CPU série MELSEC L jsou vybaveny množstvím řídicích funkcí a standardně integrovanými vstupy a výstupy. Díky přídavným modulům je lze optimálně přizpůsobit pro každou aplikaci.

Odbočovací/rozšiřovací moduly

Pomocí těchto modulů můžete váš systém rozšířit, a tímto způsobem ho přizpůsobit k velikosti dané automatizační úlohy.

Napájecí zdroje

Napájecí zdroj dodává napájecí napětí pro jednotky CPU, vstupní/výstupní moduly aj.

V/v moduly

K těmto modulům se připojují externí vstupní a výstupní přístroje. K splnění všech požadavků vašeho systému je k dispozici celá řada v/v modulů.

Analogové v/v moduly

Tyto moduly slouží k snímání nebo generování analogových signálů. Jsou rychlé, velmi přesné, nabízejí vysoké rozlišení a umožňují tak jemné nastavení řídicí aplikace.

Snímání impulzů, čítačové moduly

Modul k jednoduchému a přesnému čítání vysokorychlostních impulzů

Simple motion modul

Cela řada řídicích možností jako například regulace polohy, otáček nebo točivého momentu. Jednoduchá implementace vačkového řízení a synchronizace.

Polohovací moduly

Tyto moduly umožňují rychlé a velmi přesné polohování.

Moduly pro výměnu informací

Tyto moduly umožňují výměnu dat s řídicí úrovni a zvyšují produktivitu sběrem a předáváním informací z výrobní úrovně.

Moduly průmyslových sběrnic

Tyto síťové moduly propojují jednotku PLC s různými datovými sítěmi, které se při automatizaci výrobních provozů vyskytují na každé řídicí úrovni.