MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Tyto moduly slouží k snímání nebo generování analogových signálů. Tato nabídka analogových modulů podporuje rychlé a velmi přesné řízení procesů.
Vysokorychlostní analogové vstupní moduly
Vysokorychlostní analogové výstupní moduly
Tento rychle a jednoduše konfigurovatelný modul umožňuje optimální regulaci teploty.
Na tento Master modul lze napojit až šest v/v Link-Devices nebo běžných snímačů/akčních členů.