Odbočovací/rozšiřovací moduly

Pomocí těchto modulů můžete váš systém rozšířit, a tímto způsobem ho přizpůsobit k velikosti dané automatizační úlohy. Pomocí odbočovacího/rozšiřovacího modulu, který se připojí na CPU, lze jednotku PLC série L rozšířit až o 3 rozšiřovací bloky na max. 40 modulů.
Odbočovací modul
Rozšiřovací modul
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention