MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Pomocí těchto modulů můžete váš systém rozšířit, a tímto způsobem ho přizpůsobit k velikosti dané automatizační úlohy. Pomocí odbočovacího/rozšiřovacího modulu, který se připojí na CPU, lze jednotku PLC série L rozšířit až o 3 rozšiřovací bloky na max. 40 modulů.
Odbočovací modul
Rozšiřovací modul