Snímání impulzů, čítačové moduly

Modul k jednoduchému a přesnému čítání vysokorychlostních impulzů Tento mnohostranný modul může načtením počtu vstupních impuzů zjistit například rychlost nebo otáčky obráběcího stroje.
Čítač podporuje mnoho způsobů měření počtu impulzů. K nim patří také měření délky obrobku pro různá přiváděcí zařízení a obráběcí stroje, a také řízení rychlosti přesunu a zpracování.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention