MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Moduly PLC-CPU Jednotky CPU série MELSEC L zjednodušují řešení řídicích úloh díky mnoha integrovaným funkcím, ke kterým také standardně patří integrované vstupy a výstupy. Moduly CPU lze pro širokou oblast použití s ohledem na různorodé požadavky přizpůsobit pomocí přídavných modulů.
Optimalizovaný výběr typů CPU ulehčuje volbu vhodné CPU pro danou řídicí úlohu.