Moduly pro výměnu informací

Tento modul umožňuje výměnu informací s řídicím systémem. Modul shromažďuje a zpracovává data z výrobního procesu potřebná pro optimalizaci výroby.
Tento modul sériových rozhraní slouží k sběru, zpracování, monitorování nebo řízení PLC dat, dále také k sběru měřených hodnot atp.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention