MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Tento modul umožňuje výměnu informací s řídicím systémem. Modul shromažďuje a zpracovává data z výrobního procesu potřebná pro optimalizaci výroby.
Tento modul sériových rozhraní slouží k sběru, zpracování, monitorování nebo řízení PLC dat, dále také k sběru měřených hodnot atp.