Vstupní moduly

Digitální vstupní moduly zpracovávají informace ZAP/VYP, které přicházejí jako elektrické signály z externích přístrojů a posílají je dále do modulu CPU.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention