Analogové v/v moduly

Tyto moduly slouží k snímání nebo generování analogových signálů. Tato nabídka analogových modulů podporuje rychlé a velmi přesné řízení procesů.
Analogové vstupní moduly s kratší dobou převodu
Analogové výstupní moduly s kratší dobou převodu.
Tyto moduly mohou analogové signály jak snímat, tak také generovat.
8-kanálový analogový vstupní modul s mnoha komfortními funkcemi, vysokou přesností a funkcionalitou HART Master
6-kanálový analogový výstupní modul s mnoha komfortními funkcemi, vysokou přesností a funkcionalitou HART Master
Zvýšená měřicí přesnost pro přímé připojení externího snímače zatížení.
Tento modul zjednodušuje různé řídicí úlohy, jako např. polohování, regulaci otáček a točivého momentu, vačkové a synchronizované řízení.
Moduly pro snímání teploty s vysokou přesností
Modul pro regulaci teploty s integrovaným regulátorem PID
Regulační moduly jsou ideální pro regulace teploty nebo průtoku, u kterých je rozhodující rychlá reakce.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention