SPS-CPU

Rozsáhlý výběr modulů CPU pro jednoduché i komplexní aplikace.

Spolehlivá kontrola, když ji nejvíce potřebujete

Modulární koncept

Systém Q, který vychází ze svého předchůdce AnSH, je koncept řízení umožňující uživatelům vybrat nejlepší kombinaci CPU, komunikačních zařízení, speciálních řídicích modulů a oddělených vstupů/výstupů na základní desce. To umožňuje uživatelům konfigurovat systémy podle toho, kdy, jak a kde je potřebují.

Mnoho možností

Základní a rozšířené CPU PLC jednotky, specializované ovladače pro řízení pohybu a procesů a dokonce i počítače mohou být kombinovány do jediného řešení systému Q až se čtyřmi různými CPU. Uživatelé tak získávají možnost volby filozofie řízení, konceptů programování a programovacích jazyků - vše z jedné platformy.

Platforma automatizace pro budoucnost

Pružnost a rozšiřitelnost jsou klíčovými návrhovými prvky, které umožňují, aby se systém Q stal skutečně jedinou platformou automatizace. Uživatelé mohou aplikovat řízení jednotlivého stroje nebo integrovaného systému řízení celého závodu a to vše ze stejné hardwarové základny.

Pro podporu systému Q je k dispozici soubor softwarových nástrojů, které umožňují snadnou a komplexní integraci prostřednictvím EZSocket od Mitsubishi. Kromě toho Mitsubishi rovněž nabízí vlastní softwarové nástroje, které splňují mezinárodní normy, jako je IEC1131.3, OPC a Active X. Tato ohromující pružnost uživatelům umožňuje snížit dobu vývoje, zjednodušuje uvádění do provozu a poskytuje trvalou údržbu systému.

Základní PLC

Ne všechny řídicí aplikace vyžadují plný výkon systému Q. Například mnoho výrobců strojů zabudovává řídicí technologie do svých strojů a je proto zapotřebí malý kompaktní design s pružnou vysokorychlostní činností. Základní CPU PLC systému Q nabízí přesně takový typ řešení s vynikajícím poměrem výkonu a ceny. Dobrým příkladem je Q00J CPU.

Tato všezahrnující jednotka obsahuje zdroj napájení, CPU a základní desku v jediném malém systému ihned připraveném k použití, který má však přesto vynikající výkon. Další možnosti základní PLC CPU zahrnují klasické modulární konstrukce Q00 a Q01 první kroky na cestě k plně automatizované platformě systému Q.

Pokročilé PLC

Pokročilé PLC CPU systému Q nabízejí neuvěřitelný výkon a univerzálnost pro stroje pokročilé konstrukce a správu celého pracoviště.

Procesory jsou k dispozici ve velkém rozsahu pamětí, jejichž velikost může být rozšířena podle potřeby. To znamená, že PLC jednotky systému Q mohou podporovat složité programy a lze do nich ukládat velké objemy provozních dat.

Univerzální PLC CPU

Univerzální moduly CPU patří k nejnovější generaci v rodině modulárních řídicích jednotek System MELSEC Q. Tvoří jádro platformy IQ. Společně s moduly CPU pro řízení pohybu, robotů a NC mohou vytvářet modulární, výkonově přizpůsobitelný a flexibilní automatizační systém.

Rozšiřitelné

S výjimkou integrované CPU jednotky Q00J jsou všechny procesory PLC jednotek systému Q zaměnitelné, což znamená, že je jejich výkon možné zvyšovat současně s rozšiřováním aplikací. Jsou tak chráněny vaše investice do infrastruktury a hardwaru.

Multiprocesorová podpora

Je možné umístit do jediného systému až čtyři samostatné procesory CPU PLC systému Q. Ty je možné použít pro řízení jejich vlastního souboru vyhrazených úloh nebo pro sdílení procesního a řídicího zatížení, což z nich činí systémy s vysokou odezvou. Uživatelé tak získávají rychlejší, dynamičtější řízení, které vede k lepší produkční kvalitě a zvýšení rychlosti produkce.

Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention