Redundantní PLC-CPU

Tyto moduly zvyšují dostupnost daného systému PLC zavedením paralelního záložního systému s modulem CPU, napájecím zdrojem, hlavním sběrnicovým nosičem modulů a síťovými moduly.