V/v moduly

K těmto modulům se připojují externí vstupní a výstupní přístroje. Paleta výrobků zahrnuje různé moduly, které podporují široké pole aplikací a způsobů připojení.
Digitální vstupní moduly zpracovávají informace ZAP/VYP, které přicházejí jako elektrické signály z externích přístrojů a posílají je dále do modulu CPU.
Digitální výstupní moduly dostávají příkazy pro ovládání výstupu z modulu CPU a nastaví pak příslušný výstup, a tím také externí přístroj připojený na tento výstup, do stavu ZAP nebo VYP.
Tyto moduly jsou vybaveny digitálními vstupy a výstupy.
Pomocí těchto modulů lze vyvolávat přerušovací programy, a tímto způsobem velmi rychle reagovat na externí události.
Digitální vstupní modul pro připojení až 16 snímačů NAMUR. To umožňuje rozlišovat stavy ZAP, VYP, přerušení vedení a zkrat.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention