Napájecí zdroje

Napájecí zdroj dodává napájecí napětí pro CPU, vstupní a výstupní moduly a speciální moduly. K splnění odlišných požadavků různých aplikací na vstupní napětí nebo výstupní proudy je k dispozici velký výběr napájecích zdrojů.
K dispozici jsou čtyři různé základní typy s odlišnými vstupními/výstupními napětími a výstupními proudy.
Tyto přístroje jsou vybaveny přídavnou LED, která indikuje, že životnost napájecího zdroje dochází. To umožní provést již s předstihem v rámci údržby preventivní opatření.
Kompaktní napájecí zdroj
Napájecí zdroje pro redundantní systémy
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention