Snímání impulzů, čítačové moduly

Tyto impulzní vstupní moduly a vysokorychlostní čítače jsou určeny pro velmi přesná řízení. Celá řada těchto výrobků je dokonce kompatibilní s přístroji pracujícími s vysokým rozlišením.
Tyto moduly mohou čítat impulzy s vysokou frekvencí.
Tento mnohostranný modul načítá počet vstupních impulzů a zjistí tak například rychlost, počet otáček, okamžitou velikost průtoku, dopravované množství, délku nebo celkový průtok.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention