MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Jadro pro automatizované prostředí příští generace

Díky sérii MELSEC iQ-R, která tvoří jádro automatizačního prostředí příští generace, realizovala firma Mitsubishi automatizační koncept, který významným způsobem zvyšuje přidanou hodnotu při současném snížení celkových provozních nákladů (TCO). Série MELSEC iQ-R byla od základů přepracována tak, aby byla schopna řešit sedm obvyklých klíčových problémů: produktivitu, konstrukci, údržbu, kvalitu, konektivitu, bezpečnost a kompatibilitu. Řešení se zakládá na třech postupech: snížení celkových provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti a opětovném využití stávajících řešení.

Integrované modulární řídicí jednotky

Jednotka CPU série iQ-R přináší eklatantní nárůst výkonu a nastavuje nový standard pro rychlost zpracování. Umožňuje uživateli nejen realizovat konstrukčně náročné systémy, ale je také předpokladem pro významné snížení nákladů na hardware. Série iQ-R zároveň umožňuje snížit náklady na konstrukci a údržbu a omezit riziko výpadku systému. Jednotky této série prošlapávají inovativní cestu k zdokonalení systému, která umožní uživatelům využívat výhod nepřetržitého vývoje v podobě softwarových upgradů, které tak nahradí hardwarové modernizace.

Přednosti

S dobou cyklu 0,14 ms, schopností zpracovat až 419 instrukcí za milisekundu a dobou zpracování 0,98 ns pro jednu LD instrukci nastavuje série iQ-R zcela nová měřítka pro výkonovou úroveň a přispívá tak k zvýšení produktivity.

Série iQ-R nabízí synchronizaci mezi cyklem PLC a skenováním sítě. Tím se eliminují zpoždění při přenosu dat a zlepší kvalita výroby. Kvůli přesnějšímu řízení se navíc synchronizují všechny výstupní moduly. Snímače k zjišťování polohy pak již nejsou zapotřebí, což způsobí pokles celkových nákladů.

Důležitá data pro výrobu, jako jsou třeba receptury, lze uložit do integrované databáze jednotky iQ-R. Tím se zabrání zastavení kompletního automatizačního systému např. při výpadku datové sítě, kdy komunikace s databázovým serverem již není dále možná. Jednotka iQ-R může také uložit do paměti a obnovit všechny parametry a data z celého systému PLC včetně síťových zařízení CC-Link IE Field.

Například uživatelé mohou definovat chybová hlášení a události, které se automaticky ukládají do paměťové karty instalované v integrované zásuvné pozici. Při výskytu chyby nebo určité události může jednotka PLC uložit všechny relevantní procesní informace a obsah paměti chyb a událostí včetně historických provozních dat na kartu SD. Tato data se pak lze snadno analyzovat a učinit opatření k snížení prostojů a nákladů na údržbu.

Zabezpečení série iQ-R se zakládá na hardwarovém bezpečnostním klíči, který se musí vložit do CPU, aby ji bylo možné spustit. Data v tomto konektoru jsou zašifrována a nemohou být nezasvěcenou osobou zkopírována. Dále lze nastavit autorizované IP adresy a odmítnout přístup neautorizovaným přístrojům. Tím se snižuje riziko neoprávněných přístupů do PLC nebo nebezpečí změn PLC programu neoprávněnými osobami. Pro tento účel nabízí série iQ-R funkci k autentizaci uživatele.

Další přednosti

  • CPU s vysokým výkonem
  • Odstupňovatelná platforma
  • Synchronizované řízení
  • Bezpečné uložení dat
  • Snížené náklady na údržbu
  • Připojení s hladkou návazností využívající komunikaci SLMP
  • Efektivní inženýrská technika – GX Works3
  • Bezpečnost systému
  • Kompatibilita se systémem MELSEC System Q

CPU

Programovatelné automatizační řídicí jednotky, vhodné pro nejrůznější aplikace.

Sběrnicový nosič modulů

Sběrnicové nosiče modulů jsou zapotřebí pro instalaci modulů, jako jsou napájecí zdroje, jednotky CPU a v/v moduly. Pro přizpůsobení k různým konfiguracím systému jsou sběrnicové nosiče modulů k dispozici v nejrůznějších provedeních.

Napájecí zdroje

Moduly napájecích zdrojů slouží k napájení jednotek CPU, v/v modulů stejně jako dalších modulů v sběrnicovém nosiči modulů.

V/v moduly

Pomocí digitálních v/v modulů lze k řídicímu systému jednoduchým způsobem připojit spínače, snímače a akční členy.

Analogové v/v moduly

Analogové moduly jsou hlavním rozhraním mezi řídicím procesem a automatizovaným systémem a jsou speciálně konstruovány pro nasazení se snímači určenými k zpracování různých napěťových a proudových signálů.

Pohybový kontrolér, polohovací moduly, vysokorychlostní čítací moduly

Tyto inteligentní moduly poskytují velmi přesnou a rychlou regulační odezvu a hodí se proto ideálně pro aplikace, u kterých je požadována vysoká rychlost a přesnost.

Moduly pro výměnu informací/síťové moduly

Tato skupina modulů umožňuje výměnu informací s větším počtem řídicích systémů a zvyšuje produktivitu díky sběru a kontrole informací z výroby.