MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Kabel k propojení rozšiřovacího sběrnicového nosiče modulů s hlavním sběrnicovým nosičem modulů