MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Tato skupina modulů umožňuje výměnu informací s různými řídicími systémy. Dobře vybraná sestava modulů umožňuje zvýšit efektivitu výroby díky sběru a distribuci různorodých výrobních informací
Otevřená integrovaná síť založená na Ethernetu umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi systémem IT a výrobní úrovní.
Je vybaven dvojitým rozhraním, které umožňuje jeho použití buď jako modul s generickým Ethernetem, nebo jako síťový modul CC-Link IE Field.
Vysoce spolehlivá, distribuovaná komunikační síť pro řídicí systémy, která umožňuje komunikaci s velkými objemy dat (128 k slov) a s rychlostí přenosu dat 1 Gbit/s. Používá dvojitou redundantní kruhovou topologii na bázi optických kabelů.
Mnohostranná datová síť založená na Gigabitovém Ethernetu, která spojuje řídicí jednotky, v/v, bezpečnostní řídicí jednotky a jednotky pro řízení pohybu do jedné společné flexibilní topologie s konfigurací hvězda, kruh nebo liniové uspořádání.
Absolutně spolehlivá, deterministická vysokorychlostní v/v komunikační síť pro řídicí systémy, která se vyznačuje nízkými náklady na kabelové propojení. Síť je kompatibilní s mnoha produkty různých výrobců.
Přístroje se mohou připojit na sériové rozhraní s přenosovou rychlostí až 230,4 kbit/s na každý kanál.
AnyWireASLINK je síť určená pro komunikaci senzorů, pomocí jejíž snadné topologie kabeláže je možné ušetřit místo v rozvaděči a náklady na zapojení.
PROFINET je komunikačním standardem pro průmyslový ethernet, který byl vyvinut pro sběr dat a pro řízení průmyslových zařízení a jehož zvláštní předností je poskytování dat v krátkých časových limitech.
PROFIBUS je standardem pro fieldbus komunikaci v automatizační technice a byl zaveden před několika desetiletími.
CANopen je komunikační protokol a profil zařízení pro integrované systémy používané při automatizaci. Používá se v nejrůznějších oblastech jako je např. lékařská technika, elektronika lodí, aplikace železnic nebo automatizace budov.