MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Vysoce spolehlivá, distribuovaná komunikační síť pro řídicí systémy, která umožňuje komunikaci s velkými objemy dat (128 k slov) a s rychlostí přenosu dat 1 Gbit/s. Používá dvojitou redundantní kruhovou topologii na bázi optických kabelů.