MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Mnohostranná datová síť založená na Gigabitovém Ethernetu, která spojuje řídicí jednotky, v/v, bezpečnostní řídicí jednotky a jednotky pro řízení pohybu do jedné společné flexibilní topologie s konfigurací hvězda, kruh nebo liniové uspořádání.