MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Je vybaven dvojitým rozhraním, které umožňuje jeho použití buď jako modul s generickým Ethernetem, nebo jako síťový modul CC-Link IE Field.