MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Přístroje se mohou připojit na sériové rozhraní s přenosovou rychlostí až 230,4 kbit/s na každý kanál.