MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Digitální v/v moduly představují rozhraní mezi různými externími procesy a řídicí jednotkou. Kompaktní připojovací svorky (až 64 kontaktů) umožňují prostorově úspornou zástavbu v rozvaděči a zároveň také snižují náklady na instalaci.
Rozhraní mezi digitálními signály a jednotkou CPU řídicího systému.
Přijímá výstupní signály z modulu CPU a předává je dále na externí přístroje.
Modul s kombinovanými vstupně/výstupními funkcemi