MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Rozhraní mezi digitálními signály a jednotkou CPU řídicího systému.