MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Přijímá výstupní signály z modulu CPU a předává je dále na externí přístroje.