MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Velký výběr modulů pro optimální možnosti pohybových aplikací. Výběr modulů s velmi přesným a rychlým inteligentním regulačním chováním, které se ideálně hodí pro aplikace, u kterých je vyžadována vysoká rychlost a přesnost.
Je možné nekomplikovaným způsobem provádět různé řídicí funkce, jako polohovací řízení, regulaci rychlosti a točivého momentu, CAM křivku a synchronní regulaci.
V závislosti na typu servozesilovače lze volit mezi provedením s tranzistorovým nebo diferenčním výstupem.
Max. čítací frekvence 200 k impulzů/s u provedení s DC vstupem a 8 M impulzů/s u diferenčního vstupu