MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Max. čítací frekvence 200 k impulzů/s u provedení s DC vstupem a 8 M impulzů/s u diferenčního vstupu