MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Nejlepší volba pro celou řadu aplikací

Velká nabídka produktů Vám umožňuje správnou volbu produktu. Naše frekvenční měniče přesvědčují každý den díky své nákladové efektivitě, spolehlivosti, funkčnosti a flexibilitě v oblasti od komerčních aplikací až po aplikace těžkého průmyslu.

Inteligentní řešení pro všechny typy pohonů

Frekvenční měniče jsou pevnou součástí Factory Automation firmy Mitsubishi Electric. Již více než 30 let a s více než 28 miliony prodaných jednotek po celém světě Mitsubishi Electric vždy udávala krok v oblasti pohonné techniky. Nejnovější 64 bitové RISC procesory, vysoce vyvinuté softwarové modely příp. nejnovější výkonová elektronika umožňují snadné řešení s proměnlivými otáčkami firmy Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric nabízí inovativní, otevřená, flexibilní a spolehlivá řešení pohonů, které jsou odladěny přímo pro různé trhy a požadavky zákazníků.

Frekvenční měniče Mitsubishi splňují všechny normy a standardy směrnice EU o nízkém napětí 2014/35/EU, směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Všechny výrobky mají označení CE na základě výše uvedených směrnic EU, jakož i certifikáty UL, cUL, EAC, CCC a některé lodní certifikáty.

Energeticky úsporné a rekuperační frekvenční měniče

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric jsou skutečné spořiče energie, které dávají při minimálním příkonu maximální výkon. Funkce optimalizace Flux garantuje, že je připojený motor napájený přesně takovým magnetickým tokem, který je nezbytný pro efektivní provoz. To je výhodou především v nízkém rozsahu otáček. SLV Vector Control s online autotuningem a automatickou kompenzací prokluzu, V/f control s volně programovatelnou křivkou nebo firmou Mitsubishi Electric nově vyvinutá technologie OEC (OEC = Optimium Excitation Control), dělají z frekvenčních měničů skutečné spořiče energie. Ve špičce spotřebovávají pohony až o 60 % energie méně v porovnání s konvenčním provozem sítě a minimalizují tak provozní náklady zařízení.

V porovnání s konvenčními pohonnými systémy zaručuje FR-A741 s integrovanou rekuperací energie značný potenciál úspor energie. FR-A741 se hodí především pro úkoly s cyklickými zrychlujícími a zpomalujícími procesy, a aplikace, kde se ještě dnes používá brzdný odpor. Díky integrované síťové tlumivce a zrušení externí brzdné jednotky odpadá také nutnost dalších kabelových rozvodů. To znamená, že se v porovnání s použitím externí rekuperační jednotky snižuje rozsah zapojení směrem k síti až o 60 % a potřeba místa pro instalaci podle výkonové třídy až o 40 %.

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric série FR-F800 byly speciálně vyvinuty pro aplikace s čerpadly a ventilátory. Právě u čerpadel a ventilátorů je možné výrazně zlepšit energetickou bilanci. Především ve spodním rozsahu otáček příp. provozu s malou zátěží je možné dosáhnout drastických energetických úspor až 60 %. Další efekt úspory energie zaručuje firmou Mitsubishi Electric vyvinutá technologie budoucnosti „OEC“ (Optimum Excitation Control). Pomocí ní je motor v kakýkoli okamžik napájen optimálním magnetickým tokem a dochází tak ke snížení ztrát. Výsledek: Maximální efektivita motoru při maximální účinnosti.

Paleta produktů

Velmi široký výkonový rozsah řady se pohybuje od 0,1 kW do 630 kW jako samostatný systém nebo paralelní zapojení až do 1500 kW, a až 19500 kVA v 3/6/10/11 kV.

Všechny frekvenční měniče se vyznačují jednoduchou obsluhou a uvedením do provozu příp. optimalizovaným managementem kontroly a dat. Integrované ovládací terminály, "Digital Dial" a vícejazyčné ovládací jednotky s funkcí kopírování zobrazují snadno srozumitelné informace o přesném stavu pohonů a příp. chybová hlášení.

Otevřené sítě se standardizovanými průmyslovými sběrnicovými systémy jako např. Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic nebo také CC-Link IE TSN je možné snadno konfigurovat. Další sériová rozhraní RS422 a RS485 a volitelný USB port umožňují multidrop aplikace (až 32 stanic) a připojení k nejnovějším počítačovým a vizualizačním systémům.

IMS studie dokládá - Mitsubishi Electric je špičkou v pohonné technice

Co se týče spolehlivosti má pohonná technika Mitsubishi Electric prvotřídní pověst. Výsledek nejnovější studie spokojenosti IMS-Research potvrdil, že pohony Mitsubishi Electric patří ohledně spolehlivosti produktu k těm nejlepším ve své třídě.

Co můžete očekávat od frekvenčních měničů Mitsubishi?

 • Dodržování globálních norem, standardů a certifikací
 • Otevřené a flexibilní platformy pohonů
 • Rozsáhlá – a pro trh přizpůsobená – paleta produktů
 • Snadná obsluha a uvedení do provozu
 • Optimalizovaný management kontroly a dat
 • Vysoká spolehlivost produktu
 • SLV-Vector Control a V/f Control (zcela programovatelné)
 • Vynikající stabilita otáček díky funkci "online autotuning" a automatické kompenzaci prokluzu
 • Redukovaný hluk motoru díky funkci "Soft-PWM"
 • Velké úspory energie díky "OEC technologii"
 • Aktivní proudové omezení (tripless operation)
 • Automatický restart po výpadku sítě
 • Flexibilní ovládací jednotky a intuitivní nastavení parametrů

Výrobní rozsah

Díky špičkovému výkonu vysoké kvalitě je FR-A nový typ frekvenčního měniče na nejvyšší úrovni. Hlavními vlastnostmi jsou zlepšený hnací výkon, uživatelská přívětivost a plnění všech bezpečnostních standardů.
K vysokému výkonu a vysoké funkčnosti frekvenčních měničů řady FR-A800 navíc přibyly optimální funkce pro jednotlivé speciální oblasti.
Energeticky úsporný frekvenční měnič budoucí generace. Nabízí funkce, které jsou ideální pro čerpadla a ventilátory.
Řada frekvenčních měničů Micro nabízí výjimečný výkon, konektivitu a flexibilitu v jednom kompaktním balení.
Série FR-D700 je představuje standardní pohony v malém formátu a nabízí jednoduchou možnost vstupu do světa moderní pohonné techniky s proměnnými otáčkami.
FR-CS80 nabízí univerzální regulaci magnetického toku v nejkompaktnějším designu na světě.
Harmonické potlačení, rekuperace energie, rekuperace ve společném meziobvodu
Hledání poruch přes PC! Jednoduché nastavení bez nedorozumění.