MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Prostřednictvím standardně integrovaného 100-Mbit Ethernet TCP/IP modulu a volitelných komunikačních karet poskytuje FR-A800-E rozšířené možnosti pro vzdálený monitoring a parametrování a snadnou integraci do již existujících komunikačních sítí.

Precizní, výkonný, mnohostranný

Neporovnatelná přesnost pohonu, rychlá regulace otáček, jednoduché uvedení do provozu a nejvyšší flexibilita – Mitsubishi Electric vyvinula novou generaci pohonné techniky: mimořádný FR-A800.

Zvláštními znaky jsou integrované USB rozhraní pro programování a kopírování parametrů, snadno čitelná ovládací jednotka, optimální výkonová bilance a funkce úspory energie, zvýšená bezpečnost systému a rozšiřující moduly pro velký výběr volitelných a síťových karet.

Série FR-A800 je zpětně kompatibilní se sérií FR-A700. Pomocí softwaru pro nastavení FR Configurator2 je možné bez problémů kopírovat parametry. U starších strojů s delší odezvou je možné použít zpožděním vstupních/výstupních signálů FR-A800.

FR-A800‑E s integrovaným ethernetem

Výkonná výbava a inteligentní funkce

Série FR-A800 je vybavena dvoukanálový nouzovým zastavením pro bezpečné zastavení. To umožňuje bezpečný provoz podle Evropské směrnice o strojích, aniž by bylo nutné použít předřazený dodatečný stykač. FR-A800 tak odpovídá standardům ISO 13849-1, PLe a IEC 60204-1 Cat. 3, EN 61508-1/-2/-3:2010(SIL3) a EN 61800-5-2 SIL3.

Pomocí integrovaného „Digital Dial“ ovládací jednotky má uživatel přímý přístup na všechny důležité parametry. K frekvenčním měničům série FR-A800 je možné FR-A800 snadno připojit také grafické ovládací jednotky (GOT DRIVE) Mitsubishi Electric. Komunikační parametry pro připojení HMI se nastavují automaticky, jako dávkovací soubor.

Pomocí sériově instalovaného EMC filtru odpovídá provoz požadavkům EMC směrnice (EN 61800-3, 2. prostředí, kategorie C3), takže není nutná žádná speciální certifikace.

Zvolte funkci úspory energie, která odpovídá vaší aplikaci. Působivé úspory energie je možné zobrazit v menu pro monitoring energie.

Chladící ventilátory a instalované kapacity mají životnost cca. 10 let. Při použití funkce řízení ventilátorů je možné jejich životnost dále prodloužit.

Připojení k různým sítím

Frekvenční měniče série FR-A800 je možné monitorovat a řídit prostřednictvím řady sítí. Pro nejdůležitější sítě jako CC‑Link IE Field, CC‑Link, Modbus TCP, CC-Link, Profibus DP/DPV1, Profinet/Ether-Net IP/EtherCat und SSCNETIII/H, DeviceNet™ a LONWORKS jsou k dispozici volitelné jednotky. Volitelně je podporována komunikace RS485 (protokol frekvenčních měničů MitsubishiElectric, protokol Modbus RTU).

  • Bezsenzorová vektorová regulace
  • Perfektní autotuning motorů PM a IM
  • Polohování na absolutní hodnotu polohy & funkce PLC
  • Regulace na optimální budící proud
  • Vysoce flexibilní díky integrovanému PLC
  • Napájecí napětí 24 V řídícího okruhu
  • Snadná údržba
  • Snadné uvedení do provozu