MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Frekvenční měnič řady FR-E800 je založen na osvědčené technologii variabilní regulace otáček od společnosti Mitsubishi Electric. Zajišťuje roky spolehlivého provozu v různých aplikacích s konstantním a variabilním točivým momentem. Model FR-E800 byl vyvinut za účelem úspory energie a minimalizace nákladů. Kombinuje pokročilou kvalitu, výkon a prediktivní údržbu v jednom víceúčelovém frekvenčním měniči.

FR-E800

Vyvinuto za účelem úspory energie, snížení požadavků na prostor a minimalizace nákladů díky pokroku v oblasti kvality, výkonu a funkcí údržby.