MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Vyvinuto za účelem úspory energie, snížení požadavků na prostor a minimalizace nákladů díky pokroku v oblasti kvality, výkonu a funkcí údržby.

FR-E800

Frekvenční měnič řady FR-E800 je založen na osvědčené technologii variabilní regulace otáček od společnosti Mitsubishi Electric. Zajišťuje roky spolehlivého provozu v různých aplikacích s konstantním a variabilním točivým momentem. Model FR-E800 byl vyvinut za účelem úspory energie a minimalizace nákladů. Kombinuje pokročilou kvalitu, výkon a prediktivní údržbu v jednom víceúčelovém frekvenčním měniči.

Hlavní výhody

 • Kompaktní design - úspora místa díky kompaktním rozměrům pro řízení třífázových motorů s výkonem až 7,5 kW (plánováno až do 30 kW) při 200 V, 400 V a 600 V.
 • Dvě schopnosti přetížení - dvě schopnosti přetížení LD (Light Duty) a ND (Normal Duty) umožňují nejvyšší výkon s menšími rozměry.
 • Auto-tuning pro motory IM a PM - rychlé a snadné nastavení a uvedení do provozu bez časově náročného ladění nebo nutné podpory na místě.
 • Modely ethernetového protokolu RS-485 a „Dual Port“ - přepínání mezi různými ethernetovými protokoly probíhá snadno změnou interních parametrů. Frekvenční měniče řady FR-E800 podporují velké množství otevřených sítí bez nutnosti dalších doplňkových karet.
 • MELSEC 2K Step PLC - redukce interních komponent šetří místo v rozvaděči, snižuje náročnost zapojení a zkracuje dobu instalace systému. Provoz systému lze optimalizovat pomocí integrované PLC funkce řady FR-E800.
 • Propojení frekvenčních měničů - malé systémy lze vytvořit připojením více frekvenčních měničů pomocí ethernetových protokolů. Komunikace mezi několika měniči probíhá prostřednictvím vstupů/výstupů a integrovaného PLC.
 • Rozšířené posouzení dopadů na životní prostředí - FR-E800 pracuje při okolních teplotách od -20 °C do 60 °C. Řídicí deska je odpovídajícím způsobem povrchově ošetřena, aby vydržela drsné podmínky prostředí.
 • Systém varování před korozí - FR-E800 je první systém na světě, který detekuje známky poškození sirovodíkem nebo jinými korozivními plyny. Obsluha je informována o nutnosti zlepšení výrobního prostředí nebo možnosti neplánovaných odstávek.
 • Diagnostická funkce životnosti - zbývající životnost kritických komponent, jako jsou kondenzátory, kontaktní relé, ventilátory a odpor omezující zapínací proud, lze analyzovat a určit.

Bezpečnostní komunikační model

Bezpečnostní komunikační modely podporují bezpečnostní komunikační protokoly založené na ethernetu, které jsou certifikovány podle mezinárodních standardů. Bezpečnostní kontrolní systém ve stávající síti lze snadno a při nízkých nákladech vylepšit.

Integrovaná PLC funkce

Uživatelé FR-E800 mohou nastavit různé provozní vzorce: Řízení pohonu přes signální vstupy, signální výstupy pro určitý stav měniče, monitorovací výstupy pro monitorování atd. Provoz systému lze tak pomocí frekvenčního měniče individuálně přizpůsobit.

Funkce připojení „měnič na měnič“

Funkce připojení „měnič na měnič“ umožňuje komunikaci mezi několika frekvenčními měniči přes ethernet, pomocí vstupně/výstupních portů a speciálních registrů PLC. Je možné vytvořit malý systém, který je poté řízen přes PLC frekvenčních měničů.

Různé ethernetové protokoly

Frekvenční měniče řady FR-E800 podporují velké množství otevřených sítí bez nutnosti použití speciálních doplňkových karet. Díky integrovaným protokolům může FR-E800 komunikovat přes různé sítě a zajistit kompatibilitu se stávajícími systémy. Uživatelé si mohou vybrat konkrétní skupinu protokolů, která je vhodná pro zamýšlený systém.

Řízení IM & PM motorů

Za účelem zvýšení výkonu, minimalizace hladiny hluku a zkrácení doby uvedení do provozu je možné pomocí jednoduchého nastavení parametrů provést automatické nastavení pro indukční motory IE3 / IE4 (IM) a motory s permanentními magnety (PM).

 • Frekvenční měniče řady FR-E800 podporují jak indukční, tak i permanentní motory.
 • Přesné automatické ladění ve 3 snadných krocích
 • Jednoduchá postupná výměna stávajících indukčních motorů a motorů s permanentními magnety
 • Není třeba upgradovat všechny motory v systému současně.

Přetížitelnost

U aplikací s nízkými zatíženími (LD) lze k pohonu většího motoru použít frekvenční měnič s nízkým výkonem.

Diagram názvosloví