MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Série FR-D700 je představuje standardní pohony v malém formátu a nabízí jednoduchou možnost vstupu do světa moderní pohonné techniky s proměnnými otáčkami.

Moderní řešení mikro-pohonu

Při vývoji frekvenčních měničů FR-D700 stály v popředí požadavky na jednoduchou a bezpečnou obsluhu, kompaktní konstrukci a zlepšení výkonových parametrů. Byl vytvořen pohon, který představuje měřítka v oboru nejmenších pohonných jednotek.

Zlepšené funkce a vlastnosti zařízení, jako jsou např. zjednodušené kabelové propojení díky pérovým svorkám, integrovaný digitální volič „Digital Dial“ s ukazatelem LED, zlepšená účinnost ve spodním rozsahu otáček a také integrovaná funkce nouzového vypnutí, stavějí jednotku FR-700D do role standardu ve třídě ultra-kompaktních zařízení.

Měnič FR-D700 se díky svému jednoduchému ovládání s výhodou uplatní ve standardních aplikacích. Měnič představuje správnou volbu jak pro jednoduchá, tak také pro náročnější nasazení. Typické oblasti uplatnění přitom představují pohony podavačů, dopravníků a obráběcích strojů nebo pohony pro ovládání dveří a vrat.

Spolehlivý provoz bez výpadků díky vlastní diagnostice

Tyto měniče samočinně kontrolují vlastní funkční spolehlivost. Tak např. pokles otáček ventilátoru o 50 % vyvolá předběžný poplach. Interní měřicí program shromažďuje údaje o stárnutí kondenzátorů v hlavním obvodu a provozovatel tak může s využitím čítače provozních hodin naplánovat v předstihu optimální dobu pro údržbu. Bezporuchový provoz zajišťují také ochranné funkce a jištění proti přetížení, jako je např. detekce výpadku fáze jak u vstupního obvodu, tak také u výstupního obvodu měniče.

Dodatečné úspory energie

Obecné úspory energie dosažené nasazením frekvenčních měničů budou díky funkci OEC u FR-D700 ještě větší. Tato funkce optimalizuje proudový odběr a příkon motoru. To má za následek další pokles požadavků na energii.

Dlouhá doba života

Měnič FR-D700 je konstruován pro technickou životnost přesahující 10 let. Toho je mimo jiné dosaženo použitím teplotně stálých výkonných kondenzátorů, chladicích ventilátorů se zapouzdřenými ložisky a speciálními tukovými náplněmi. Chladicí vzduch se dostává do styku výlučně s chladicími tělesy a ne s elektronickými obvody. Prach a špína se pak nemohou usazovat na elektronických komponentách. Obvodové desky jsou pomocí jednovrstvého nebo dvouvrstvého lakování velmi dobře chráněné před agresivními vlivy prostředí a vykazují proto velkou technickou životnost.

Rozšířený rozsah funkcí

Měnič série FR-D700 je schopen díky inovačním funkcím velmi citlivě reagovat na různé vnější události, a může tak přispět k ochraně a bezpečnosti jak osob, tak také strojního vybavení.

Bezpečnostní funkce "Bezpečné zastavení příp. Safe TorqueOff" (STO) podle EN 61800-5-2

Funkce STO znamená "Safe Torque Off" a obecně zabraňuje neočekávanému opětovnému spuštění motoru tím, že odpojí přívod energie k motoru. Připojený motor doběhne do zastavení. Ve srovnání s tradiční stykačovou technikou snižuje tato integrovaná bezpečnostní funkce náklady namateriál, kabelové propojení a údržbu na minimum, a zároveň přináší vyšší dostupnost a prodlužení doby života.

Jednoduchá obsluha

 • Jednoduché kabelové propojení
 • Komfortní nastavování parametrů
 • Integrovaná obslužná jednotka
 • Jednoduché připojení do sítě
 • Krátké časy servisních zásahů
 • Řízený doběh při krátkodobém výpadku sítě
 • Automatický opětovný rozběh po výpadku napětí
 • Integrovaná funkce nouzového zastavení Not-Aus

Další funkce jako standardní vybavení

 • Vektorové řízení bez použití snímače
 • Samočinné nastavení motoru
 • Vysoká odolnost proti přetížení až do 200 %
 • Integrovaný brzdicí přerušovač

FR-D700

In addition to the improved reliability and easy maintenance, pursued easier use and better performance.