MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Tension detector are used in combination with the feedback type tension controller or tension meter to obtain the tension signal.

Detektor napětí LX-TD

Stacionární detektor napětí používaný v kombinaci se zpětnovazebním regulátorem napětí nebo měřičem napětí k získání signálu napětí. [Jmenovité zatížení: 50 až 2000 N]

Detektor napětí LX7-F

Detektor napětí přírubového typu používaný v kombinaci s regulátorem napětí se zpětnou vazbou nebo měřičem napětí k získání signálu napětí. [Jmenovité zatížení: 50 až 500 N]