Tension detector

Tension detector are used in combination with the feedback type tension controller or tension meter to obtain the tension signal.

Detektor napětí LX-TD

Stacionární detektor napětí používaný v kombinaci se zpětnovazebním regulátorem napětí nebo měřičem napětí k získání signálu napětí. [Jmenovité zatížení: 50 až 2000 N]

Detektor napětí LX7-F

Detektor napětí přírubového typu používaný v kombinaci s regulátorem napětí se zpětnou vazbou nebo měřičem napětí k získání signálu napětí. [Jmenovité zatížení: 50 až 500 N]

Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.