MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Načtěte data z různých sítí a zařízení pomocí Edgecross. Software, který snadno shromažďuje data výrobního závodu. Podporuje různé protokoly a data lze sbírat z různých zařízení a proměnných nezávisle na komunikačních sítích. Data lze také shromažďovat ze stávajících komponent.

Sběr dat přes SLMP

Data lze sbírat z řízení MELSEC kompatibilních s SLMP.

Sběr dat do OPC UA

Data mohou být sbírána serverem OPC UA.