MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
S existujícím systémem je výrobní oblast připojena na internet věcí s nízkými náklady. Kompaktní design a operační systém Windows zvyšuje flexibilitu instalace do výroby. Instalací modulu do existujícího systému jako brány, lze IoT výrobní úrovně realizovat s nízkými náklady.

MI1000

Kompaktní modul o výšce 26 mm umožňuje počítačové funkce. Instalace do stávajícího systému je snadná, protože je vyžadován pouze minimální prostor, což přispívá k vytvoření výrobní úrovně s IoT propojením.