MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Snadná integrace do stávajícího síťového prostředí

FR-E700‑ENE s integrovaným ethernetem

FR-E700-ENE je standardně vybaven integrovaným CC-Link IEF Basic & TCP/IP připojením pomocí 100 Mbit ethernetu. Tím frekvenční měnič poskytuje výrobcům strojů a systémovým integrátorům rozšířené možnosti pro vzdálený monitoring a parametrování a snadnou integraci do již neexistujících síťových prostředí.

Vlastnosti a výhody pro uživatele

Snížené náklady

Protože nejsou nutné žádné další moduly, snižuje standardní ethernetová konektivita náklady pro připojení frekvenčního měniče k ethernetové síti. Spojení podporuje jak CC-Link IEF Basic tak i Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • Podporuje cyklickou komunikaci pro redukci náročnosti programování
 • Nízkonákladové zasíťování pomocí ethernetu
 • Nachází se v obecném TCP/IP stacku pro smíšenou komunikaci
 • Umožňuje spojení obecných přístrojů pomocí TCP/IP ve stejné síti
 • Snadné hledání chyb pomocí diagnostických funkcí

Modbus/TCP

 • Podporuje Modbus/TCP průmyslový ethernetový protokol

Optimální podpora průmyslu 4.0

Integrované ethernetové připojení umožňuje uživateli při použití standardních protokolů jako CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP a Modbus/TCP provoz a monitorování systémových dat a úpravu nastavení.

 • Není nutný žádný speciální software
 • Vyšší bezpečnost díky filtru oblasti IP.
 • Přímé připojení k řízení SCADA systémů
 • Vzdálená diagnostika a odstraňování chyb
 • Rozšířené pomůcky údržby

Snadný přístup na všechny pohony z centrálního místa

Pomocí softwaru Mitsubishi Electric FR-Configurator2 mohou uživatelé identifikovat pohony v síti a vytvořit spojení pro monitoring pohonu a získat plnou kontrolu nad nastavením parametrů.

 • Přímé připojení k TCP/IP síti pomocí kabelu nebo wifi
 • Skenování systému pro identifikaci pohonů FR-E700-ENE v síti
 • Úplný přístup na pohony pro parametrování a monitoring
 • Nahrávání a stahování sad parametrů

Snadné zapojení a zpracování dat

Možnost standardizovat síť na průmyslový ethernet, zjednodušuje zapojení a stejná systémová infrastruktura může být použita pro různé ethernetové protokoly. To je maximálně efektivní z hlediska nákladů a umožňuje snadné rozšiřování strojů.

Flexibilní přístup

Kromě přímého připojení přes ethernet je možné připojit počítač také pomocí USB rozhraní PLC Mitsubishi Electric. To znamená, že inženýři, kteří pohon nastavují a pracovníci údržby mohou pracovat v komfortním a důvěrném prostředí.