MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Vizualizace provozního stavu a zavádění technologií IoT do dílny s cílem zlepšit výrobní proces a produktivitu.