Licence

Licence pro rozšířené funkce GOT a GT Works

Licence na mobilní funkce GOT

Licence na používání funkce GOT Mobile.

Licence na funkci serveru VNC

Licence k používání funkce VNC serveru.

Licence funkce MES I/F

Licence k používání funkce rozhraní MES.

Licence pro vzdálený provoz osobního počítače (Ethernet)

Licence k používání funkce vzdáleného ovládání osobního počítače (Ethernet).

Licence GOT Drive Plus

Přídavná licence GT Works3 pro GOT2000 Enhanced Drive Control (Servo) Data projektu

Licence GT Works pro převod textu na řeč

Licence k vytváření zvukových souborů v aplikaci GT Works3.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention