MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Softwarová řešení AnalytiX organizují kritické provozní informace pomocí uživatelsky definovatelné sítě založené na prostředcích pro analýzu, vizualizaci a provoz. Součástí každého analytického produktu je široká škála analytických funkcí. Uživatelé mohou tyto analýzy také rozšířit o vlastní výpočty. Naše analytické produkty poskytují bohaté, dynamické ovládací panely, které zprostředkovávají stručné informace založené na rolích pro jakoukoli výrobní, průmyslovou nebo stavební automatizační aplikaci. Energy AnalytiX - hotový systém pro správu energie, který umožňuje analyzovat spotřebu energie. Facility AnalytiX - Zjišťování a diagnostika závad v budovách nebo zařízeních. Quality AnalytiX - Řešení pro statistickou analýzu kvality řízení procesů k udržení shody se systémem Six Sigma.