Motorové jističe

Prostorově úsporný design umožňuje použití redukované rozvodnice. Vypínací schopnost při zkratu je 10 KA při napětí 200–240 V AC.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies