MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Produkty pro zvýšení bezpečnosti a uživatelské přívětivosti vypínače

Rozsáhlá nabídka interního a externího příslušenství Veškeré příslušenství je volitelné a zvyšuje bezpečnost a uživatelskou přívětivost vypínače.

Interní příslušenství AL, AX, SHT, UVT

Interní příslušenství se instaluje uvnitř vypínače. Pomocné vypínače AX elektricky signalizují stav sepnutí vypínače. Hlásiče alarmů AL elektricky signalizují stav iniciace vypínače. Spouštěče pracovního proudu SHT slouží pro vzdálené spuštění vypínače. Podpěťová spoušť UVT spustí vypínač při výpadku napětí.

Externí příslušenství ovládací páka TC, HL, MD

Toto příslušenství se instaluje vně vypínače. Příslušenství pro elektrické vzdálené spuštění nebo ovládací páka pro pohodlné ovládání vypínače.

Testovací přístroje

Pro elektronické typy vypínačů série WS-V řady 125 A až 250 A dne možné pomocí toho testovacího přístroje otestovat, sledovat a nastavovat vypínací charakteristiku.