AX-05SV

Pomocný přepínač. 1CO, volná koncovka, pro levou nebo pro pravou ruku

FA-MCCB: Elektrické příslušenství

SeriesWS-V SERIES
TypeAUXILIARY SWITCH

Shoda

CECOMPLIANT

Product Packaging

Cardboard (g)8
Other paper (g)0
Aluminum (g)0
Steel (g)0
Styrofoam (g)0
Other plastic (g)0
Glass (g)0
Others (g)0

Prostředí

REACH Limit ExceededNO
Dangerous Goods RegulationsNO
RoHS ComplianceCOMPLIANT
WEEEB2B
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies