MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Volitelný nastavovací modul pro neutrální pól 50% ochrana

FA-ACB: Elektrické příslušenství

TypeOPTIONAL SETTING MODULE

Shoda

CECOMPLIANT
UKCACOMPLIANT

Prostředí

REACH Limit ExceededNO
Dangerous Goods ClassNO
RoHS ComplianceCOMPLIANT
WEEEB2B
Dangerous Goods IdentifierNO